Cena Ferdinanda Vaňka 2019 > Továrna na obaly > Továrna na obaly - ukázka

Továrna na obaly - ukázka

VI. SCÉNA - BALENÍ
Duce osobně: Spravedlnost! Pravda! Pořádek!
Průvodkyně: Úsměv.
Duce osobně: Spravedlnost! Pravda! Pořádek! Potisk musí být upřímný! Zafixovaný v kůži i v duši.
Hlava: Spravedlnost! Pravda! Pořádek!
Duce osobně: Spravedlnost! Pravda! Pořádek! Rozžvýkej je, až změknou a změní se v tvých ústech v tvárnou kaši. To je důležité. Jinak se udávíš.
Hlava: Spravedlnost! Pravda! Pořádek!
Duce osobně: Opakuj to, až zapomeneš, co to znamená. Budeš reprezentovat posvátnost. Reprezentuj ji brilantně.
Hlava: Spravedlnost! Pravda! Pořádek! Spravedlnost! Pravda! Pořádek! Spravedlnost! Pravda! Pořádek…!
Duce osobně: Dobře. Už to snad umíš nazpaměť. A teď piš. (Podává mu nůž.)
Hlava: Já sám?
Duce osobně: Nikdo to neudělá líp. Upřímněji. Spravedlnost, pravda, pořádek. To jsou vděčná slova. Poměrně krátká. Snadno se zapamatují. A působí jako umrtvení. Spravedlnost, pravda, pořádek…
Průvodkyně: Chceš to přece.
Hlava: Chci. Ano, ano, ano… Chci! Spravedlnost, pravdu, pořádek! Ano… Ano. Spravedlnost! Pravda! Pořádek! Spravedlnost! Pravda! Pořádek! Byl jsem vyprojektovaný a poslaný do světa. Jsem návnada od hlavy až k patě. Všední tvář, smutné oči, ručně psaný nápis, to jsou moje klíče k úspěchu. Je nutné mít mnoho klíčů k úspěchu, protože nikdy nevíš, který zámek povolí. Spravedlnost! Pravda! Pořádek! Spravedlnost! Pravda! Pořádek!

VII. SCÉNA
Průvodkyně bere diváky na výlet a ukazuje jim svět drapákem na sbírání odpadků.
Průvodkyně: Zde vlevo, na tom kůlu nebo kmeni… Vidíte neužitečného, který na své tělo vlastnoručně vyryl tři důležitá a přitom tak často zapomínaná slova: spravedlnost, pravda, pořádek. Můžete si ho prohlédnout, tak jako vše na tomto světě, z levé i z pravé strany. Jisté je, že ten neužitečný vykonal převratný čin. Připomenul nám, co v našem světě chybí. Určil naši chorobu. Jak nám to dnes v poledne vysvětlil vlídný hlas našeho Duceho:
Vlídný hlas Duceho: (mluví simultánně) …naši skutečnost ovládla povrchnost, všude hra iluzí, tetování. Ten neužitečník překročil hranice kůže, aby nám ukázal potřebu hloubky, jež v nás dříme. Právě toto potřebujeme: spravedlnost, pravdu a pořádek. A v boji o tyto hodnoty nelze ustoupit před ničím, ani před prolitím krve.