Leon Engler

Tmel národa

Leon Engler
TMEL NÁRODA

(Der Mortel Der Nation)

přeložila Barbora Schnelle

SYNOPSE
Ve hře autor se svým výrazným smyslem pro hravost rozvíjí aspekty současných společensko-kulturních a tržních mechanismů a dovádí je až k absurdním koncům. 
Kopáč, který místo grilu koupil v hobby marketu lopatu, kope díru. Skeptik chce díře přijít na kloub a zahrne ho dotazy. Přidá se Pesimista a oba považují díru nejprve za ohrožení a postaví před ni výstražný trojúhelník. Přichází policista, který chce přezkoumat, před čím trojúhelník varuje, a vede s Pesimistou a Skeptikem debatu o tom, zda se jedná o díru nebo o vzduch. Evropský krtek, který se u díry objeví, zapomněl, jak se hloubí díry a chce se poučit. Vede se Skeptikem a Pesimistou debatu o podstatě a definici díry.
Přichází Filozof, který nad dírou nalezne vhodné téma na svou habilitaci a rozhodne se uspořádat sympozium na téma „Mezi dírou a mezerou: Příspěvek k labilitě nehybných systémů a velký paradox nicoty“. Skeptik se prohlašuje za objevitele díry a Pesimista za objevitele díry. 
K díře dále přichází skupina neo-taoistických Poutníků, všichni meditují a pějí oslavné písně na to, co je v díře. Pak díru obsadí skupina východoněmeckých Avantgardních punkerů, která však záhy prchá pod hrozbou jejího komerčního využití. To už se přižene Zpravodajský tým a snaží se zužitkovat senzační zprávu o neužitečné díře a pokouší se vést interview s Kopáčem.
Všechny aktivity začínají záhy řídit Skeptik a Pesimista. Když lucemburští Znalci umění označí díru za umělecký objekt, prodají jim za miliony kousek hlíny v sáčku. K díře se mezitím začnou sjíždět davy turistů. Ze Skeptika je turistický průvodce, který zdůrazňuje: „Ačkoliv díra existuje teprve hodinu, historikové se již shodli, že se jedná o nejvýznamnější díru dějin lidstva. Velký filozof napsal o díře své zásadní dílo. U díry se formovala náboženství. A sběratel umění zaplatil za hlínu z díry 21 milionů.“ Pesimista se zase vrhne na obchod se suvenýry. Jejich firmy se pak sloučí a úspěšně vstoupí na burzu. Finanční analytička potvrzuje, že díra „je nejekonomičtější ze všech ekonomicky úspěšných firem všech dob“ a stanovuje objem emise na sto miliard. S pomocí firemních poradců, kteří dále optimalizují rýžování peněz na díře, se ze Skeptika a Pesimisty stanou zbohatlíci. To už se u díry objeví nejmenovaná tajná služba, která zkoumá její parametry a zjišťuje, že kopání díry je záslužná činnost a „kolektivní pocení posiluje soudržnost“. Dle Šéfa tajné služby je pot tmelem národů.
Vláda stojící za tajnou službou pak skoupí všechny lopaty a příslušné know-how, takže společnost Díra a.s., kterou většinově vlastní Skeptik s Pesimistou, je na mizině. Hloubení díry se stane národním zájmem, každý občan obdrží lopatu zabalenou do národní vlajky a kope. Lidstvo se prokope až k zemskému jádru, což bude branou k jeho zániku – a to zcela bez nukleárních válek a dalších apokalyptických scénářů.