Cena Ferdinanda Vaňka 2019 > Tmel národa > Leon Engler - o autorovi

Leon Engler - o autorovi

Leon Engler
Německý dramatik, kulturolog a hotelový manažer. Narodil se v roce 1989 na bavorském vesnickém statku („se spoustou krav a podivných lidí“) a vyrůstal v Mnichově. Absolvoval bakalářské studium divadelní vědy ve Vídni a Paříži a magisterské studium kulturologie v Berlíně na Humboldtově univerzitě, kde v rámci excelentního výzkumu o obraze a vědomí vyvíjel přístroj, který dokáže analyzovat obličeje a přiřazovat k nim příslušné popisy obličejů převzaté ze souborného díla Franze Kafky.
Se svou první divadelní hrou 68 let bez války získal první místo v soutěži mladých dramatiků vídeňského divadla Theater in der Drachengasse. Poté bylo několik jeho her uvedeno ve Vídni v rámci jeho spolupráce s divadelním kolektivem Neues Theater Wien. Jeho druhá hra Hoření vodíku byla uvedena v rozhlasové verzi a v roce 2017 nominována na Rozhlasovou cenu válečných slepců. V letech 2016-17 byl držitelem Stipendia pro dramatiky a dramatičky rakouské spolkové vlády. V roce 2018 byla jeho hra Pojmenování zvířat vybrána na prestižní festivaly Heidelberger Stückemarkt a Theatertreffen (v rámci festivalu nových her Stückemarkt). S touto hrou vyhrál v témže roce také druhé místo v dramatické soutěži o Cenu Else Lasker-Schüler. Na Vídeňské univerzitě, Ústavu divadelní, filmové a mediální vědy, vede kurz s názvem „Psaní – teorie a praxe“, kde mohou studující pracovat na literárních projektech. V současné době je jeho hra Pojmenování zvířat s úspěchem uváděna v Theater Halle, svým textem reprezentuje Německo v soutěži Eurovision Philosophical Song Contest a pracuje jako manažer jistého luxusního hotelu na Bali.
Když zrovna nediktuje svým hostům heslo na wi-fi, sedí pod palmou a představuje si svět, v němž hodnota jedince není určována cenou, kterou si může naúčtovat za hodinu svého života. Jako každý kulturní pesimista je hluboce přesvědčen, že opravdová intelektualita nemá v dnešním světě místo a že kultura je odsouzena k úpadku. Ale vzhledem k tomu, že 99 procent všech druhů, které kdy žily na zemi, již vyhynulo, jako třeba alka velká – taková milá potvůrka co vypadala jako tučňák, lidstvo bude nakonec nejspíš taky přemoženo a příroda se osvobodí z pout lidského rozumu. Než k tomu dojde, dostane se každé epoše takového umění, jaké si zaslouží.