Cena Ferdinanda Vaňka 2015 > Return to Forever
Nikolaj Chalezin

Return to Forever

Nikolaj Chalezin
RETURN TO FOREVER


přeložila Tereza Krčálová

monolog, 1m

Synopse:
     Pouze z kontextu a náznaků můžeme odhadnout, že mluvčím je zde mladý voják, který kdesi na frontě (opět z náznaků odhadujeme, že jde o současný konflikt, ale region není určen) vzpomíná na domov a zároveň rekapituluje svůj život. V  útržkovitých reminiscencích se tak objevují jeho rodiče, starší sestra, která umřela na neurčité krevní onemocnění, i mladší bratr. V krátké vzpomínce, jež má formu dialogu, se objeví i milá, kterou musel opustit. Výrazným momentem monologu je popis zastřelení protivníka. Vše, i tato událost, je zvláštní směsí chladného líčení s odstupem (často i jemnou ironií) a poetizujících momentů. Ty zde zastupuje líčení, jak v okamžiku kdy zamířil „vypadalo to, jakoby na hlaveň usedl pták – tukan.“ (Ptačí motiv se v obměnách několikrát vrací.)
     Z několika úvah, je patrné, že mluvčí je proti válce (z níž se chce vrátit domů) a válčení jako takovému, ale zároveň je jeho základní tón smířený­ („Kluci se rodí pro válku.“) a svou možnou smrt bere jako fakt („…když se dáš na vojáka, tak z tebe nemusí být nikdo. Můžeš být ničím. Můžeš prostě nebýt.“).