Cena Ferdinanda Vaňka 2019 > KOBRO/STRZEMIŃSKI (fantastický příběh)
Małgorzata Sikorska-Miszczuk

KOBRO/STRZEMIŃSKI (fantastický příběh)

Małgorzata Sikorska-Miszczuk
KOBRO/STRZEMIŃSKI - fantastický příběh

(KOBRO/STRZEMIŃSKI – opowieść fantastyczna)

přeložil Roman Sikora

6m, 5ž


SYNOPSE
Text je primárně inspirován životem a dílem Katarzyny Kobro (1898-1951) a Władysława Strzemińského (1893-1952), významných představitelů polského abstraktního malířství a sochařství. Sikorska-Miszczuk se zastavuje u nejvýznačnějších životních etap tohoto páru, jehož život je v Polsku známý především ze vzpomínkové knihy jejich dcery Niny.
Nejde však o drama v plném slova smyslu životopisné. Autorka, která sama do hry vstupuje jako jednající postava, se spíše snaží vzdát hold nezlomnosti obou umělců, kteří si navzdory obtížným životním podmínkám a materiální chudobě (Kobro podstatnou část svého sochařského díla zničila, aby bylo za války čím topit) vždy zachovali naprostou oddanost svobodné tvorbě a ideám uměleckým ideám avantgardy. Kobro byla původem Ruska, což jí několikrát zkomplikovalo existenci, nejprve v předválečném období, následně za nacistické okupace a do třetice v komunistickém Polsku. Už samotný úvodní vstup Autorky, který prolamuje fikční svět směrem meta-hře, nastoluje základní dikci textu. Tuto meta-rovinu (v jejímž rámci mohou do hry vstoupit například i Fritz Haber, Lenin, Homér či Thomas Mann) dále rozvíjí postava Kurátora, který chce obnovit zájem o dílo Kobro a Strzemińského, ale který především skrze ideály jejich tvorby nalézá cestu k orientaci ve vlastním životě. Takže je to nakonec on, kdo přednáší Epilog. Manifest o vzpouře proti Hmotě, který končí zvoláním „Samozřejmě, že budeme šťastní – jako Oni.“