Cena Ferdinanda Vaňka 2017 > Poklad > Poklad - ukázka

Poklad - ukázka

Nácek: Mor ho!
Matúš: Hovno!
(Strhne sa skrumáž, na konci ktorej v strede pokojne stoja Šimon a Matúš a všade naokolo sú porozhadzované telá náckov v bezvedomí.
Úradník bezradne na to celé pozerá. Zrazu sa ozve rozochveným patetickým hlasom.)

Úradník: Národ, ktorý pobili,
opäť vládze povstať…
Starenka: …a nechá si rozkradnúť
vlastný zlatý poklad?
Hanbite sa, špinavci!
Nezvyknem tak vravieť…
Tiež sa k tým dvom pripojím,
mať tak nohy zdravé!
(Šimon starenku láskyplne zoberie na ruky.)
Šimon: Šetrite si hlasivky,
nechajte ich, teta,
na rukách vás ponesiem
bárs aj na kraj sveta.