Premysław Pilarski

Guerrilla

Przemysław Pilarski
GUERRILLA

(Partyzantka)

přeložila Barbora Gregorová

2m, 2ž


SYNOPSE
Děj Pilarského hry se odehrává „v budoucnosti, v lese, západním pohraničí Velkého Polska“. Z několika náznaků můžeme odtušit, že se západní Evropa nejspíš zhroutila a Polsko čelí přílivu emigrantů (především z Německa). V lesích operují malé guerillové či partyzánské skupiny, tvořené lidmi, kteří se vzepřeli „systému“, zřejmě fašistické – jak sami říkají – vládě Velkého Polska. Ukrývají se však spíše proto, aby měli klid, než že by organizovali nějaký odpor. Ozbrojeni ale jsou. S jednou takovou skupinou (tvoří ji On a Ona) se setkáváme v okamžiku, kdy narazí na uprchlici označenou jako Nová. Po chvíli se ale ukáže, že není jen obyčejnou běženkyní z rozvráceného Stuttgartu, ale že má tajný úkol, který se týká záhadného zajatce, kterého partyzáni drží v kleci. Podle všeho jde o bývalého vysoce postaveného německého politika, jehož má Nová vyzvednout a odvést na určené místo. Po několika drobných peripetiích se jí to (dokonce za pomoci partyzána, který se do ní zamiloval) podaří a v kleci končí partyzánka Ona.
Pilarského text se vyznačuje útržkovitou kompozicí, kdy sledujeme střípky událostí, a moderním úsečným jazykem, který se však několikrát z lehce stylizovaného hovorového lexika vylomí do spíše volných veršů.