ostatní > Současnost a budoucnost Státního fondu kultury

Současnost a budoucnost Státního fondu kultury

České středisko ITI ve spolupráci s Institutem umění-Divadelním ústavem uspořádalo 6. června od 14 hodin v Malém sále IDU veřejnou besedu na téma
SOUČASNOST A BUDOUCNOST STÁTNÍHO FONDU KULTURY

 

 


Besedy, kterou moderoval Karel Král (mj. člen Rady Státního fondu kultury ČR) se kromě Marty Smolíkové (bývalé členky Rady SFK a ředitelky Otevřené společnosti), Milana Němečka (ředitele Odboru umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury ČR, pověřeného vedením Státního fondu kultury ČR) a Jozefa Kovalčíka (ředitele slovenského Fondu na podporu umenia), kteří jsou na fotografii, účastnili např. Rudolf Adler (filmový režisér a pedagog, předseda Rady Státního fondu kultury ČR), Miloslav Klíma (pedagog DAMU a historicky první předseda Rady SFK), Květa Kopečná (právnička SFK), Jiří Merger (architekt a člen Rady SFK), Bohumil Nekolný (bývalý ředitel Odboru umění, literatury a knihoven MKČR a odborník na otázky kulturní politiky), Pavla Petrová (ředitelka Institutu umění-Divadelního ústavu), Jiří Šesták (senátor, místopředseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice), Yvonna Kreuzmannová (ředitelka Tance Praha), Nataša Zichová (referát pro profesionální divadlo a tanec MKČR), Eva Žáková (vedoucí České kanceláře programu EU Culture, vedoucí oddělení Institutu umění IDU a členka Rady pro umění ministra kultury ČR) a nakonec i Martin Bernátek (Nipos – Národní informační a poradenské středisko pro kulturu)


 

 

 

 

diskuse

Na tomto místě vám nabízíme prostor k diskusi o problematice, která byla předmětem veřejné besedy, tedy o současnosrti, ale především o budoucnosti Státního fondu kultury