volné články > volné články ročníku 2020 > Než to všechno znovu zaroste (Neviditelná tržnice)
Karel Král

Než to všechno znovu zaroste (Neviditelná tržnice)

Ve středu 7. října 2020 jsem absolvoval Pomezím připravený audiowalk po bývalých holešovických jatkách a ve čtvrtek čtu na internetu, že Holešovice jsou dvacátou nejvíc šik čtvrtí světa. A co teprve, říkám si, až se podaří uskutečnit plánovanou proměnu dnešní tržnice na dokonalé hipsterské centrum, tak jak to ukazuje výstavka v dřevěném „altánu“ nedaleko vstupu do areálu. Pak budou Holešovice úplně top… tedy, jestli nenastane vbrzku, co tvůrci zvukové procházky do budoucna předvídají: „jednou všechno znovu zaroste, tráva prorůstající mezi dlaždicemi se rozbují a budovy pohltí trsy zeleně…“ Ale i když vývoj půjde, jak si architekti a městští radní naplánovali, a v zastřešených prolukách usednou ke kavárenským stolkům se svými laptopy bohatí mladí lidé plní elánu, zatímco v halách kolem bude místo trávy bujet kultura, zůstane ve zdech a v dláždění přítomná minulost místa, pro náš sytý život zde postavené továrny na maso. Že na to téma už neudělala LaPutyka na Jatkách78 nějakou novocirkusovou inscenaci, divím se v duchu? Vždyť kdo jiný než akrobaté by mohli předvádět zavěšení podříznutého dobytka, aby – dokud mu srdce bije – správně vykrvácel? Tenhle brutální detail jsem si nevymyslel, líčení, kterak se hovězí kusy napřed omračovaly kulkou ze speciální pistole a potom nechaly „vykrvit“, bylo zvukovou stopou na jedné ze zastávek při pouti Neviditelnou tržnicí.
Divákova procházka se podobá starému tábornickému hledání pokladu, při kterém je třeba jít po skrytých stopách. Rozdíl je „pouze“ v tom, že cílem cesty není tentokrát nález pokladu, že je jím cesta sama, a také, že se ocitáme ve zcela současné, technologicky vyspělé a sofistikované hře pro dospělé. Zmíněných zastávek je v areálu tržnice připraveno na tři desítky, jako divák jsem stihl zhruba třetinu, abych tedy absolvoval všechny, musel bych jít minimálně ještě dvakrát a mít štěstí. Proč? Protože svou trasu si návštěvník nevybírá. Algoritmus skrytý v tabletu, kterým je každý návštěvník (spolu se sluchátky a baterkou) vybaven, sám určuje, kam můžeme jít, jen občas si lze vybrat z pár alternativ. Každý tak absolvuje svou specifickou pouť. Při ní dochází v místě výseku zvířat k výseku příběhů, které bychom snad mohli „přečíst“ celé, kdybychom absolvovali všechny zastávky. /…/

celý článek ke stažení

Neviditelná tržnice,
koncept, scénář, režie Kateřina Součková, Štěpán Gajdoš a Anna Prstková, Pomezí v Holešovické tržnici, 2020