hry z Běloruska

Svět a divadlo se připojuje ke Dni solidarity s Běloruskem a uvolňuje hry Maxima Kurejčika URAŽENÍ. BĚLO(r)USKO a Nikolaje Chalezina RETURN TO FOREVER a k nim návdavkem rozhovor s Andrejem Kurejčikem DIKTÁTOR A LÁSKA a článek Maksima Žbankoua SVOBODNI VE SVOBODĚ