volné články > Wolfram Lotz a jeho Politici

Wolfram Lotz a jeho Politici

Wolfram Lotz udělil časopisu Svět a divadlo práva na překlad a uveřejnění hry Politici a komunikoval to se svou agenturou Fischer Verlag, která vlastní práva k uvedení hry, nikoliv k publikaci. Chybou agentury Fischer Verlag ale došlo k uzavření smlouvy na publikaci hry s časopisem Moderní divadlo (přes agenturu Aura Pont). Tak se stalo, že v době, kdy Barbora Schnelle odevzdala text překladu redakci SaDu, vyšla hra Politici v časopise Moderní divadlo v překladu Jany Sloukové. Wolfram Lotz byl zaskočen paralelním překladem do češtiny, o němž neměl ponětí, a pátral po příčinách této situace. Výsledkem byl omluvný dopis jeho agentky, která si sypala popel na hlavu, ale smlouva už byla podepsána a práva a uveřejnění udělena dvakrát, jednou autorem samotným (a jediným majitelem práv k tisku), podruhé bez jeho vědomí agenturou Fischer Verlag (jež se na základě předchozí spolupráce domnívala, že tato práva může udělit, a neověřila skutečnou smluvní situaci).
Rozhodli jsme se tedy neuveřejnit překlad hry Politici v tištěné verzi časopisu, ale na našem webu. Chceme tak dostát našemu původnímu záměru a publikovat hru Politici v překladu Barbory Schnelle, ale také poukázat na to, do jaké míry se mohou překlady jednoho a téhož textu lišit a naopak, kde dochází ke shodě. Když už došlo chybou agentury Fischer k této námi nezaviněné situaci vzniku dvou paralelních překladů, považujeme jejich publikaci zároveň za šanci na oslavu překladatelství jako kreativní a interpretačně náročné autorské práce.

Wolfram Lotz
Politici