SAD | SVĚT A DIVADLO

Úvodní stránka | volné články | Wolfram Lotz a jeho Politici | Politici
Wolfram Lotz

Politici

Wolfram Lotz
POLITICI
Mluvní text

Z německého originálu Die Politiker přeložila Barbora Schnelle

Tisková práva vlastní autor
Práva k jevištnímu uvedení zastupuje S. Fischer Verlag
Určeno také k uvedení s texty jiných autorek či autorůPolitici politici politici
politici –

Politici politici politici
politici politici –

Politici
scházejí ze zasněžených svahů
vidím je z dáli

Co zamýšlejí?

Politici

Politici politici
vidí ptáky ve větvoví
světla a tmu
co je v noci kolem

Politici politici

Politici otevřou mléko
a nalejí si ho
do sklenice

Politici kráčejí chodbami prezidia
dolů
dolů

Politici vaří brambory
krájejí je na plátky
cibuli a špek na kostičky
a opékají na pánvi

Restované brambory, tak se tomu říká, vy idioti!

Politici politici
politici, oni –

A pořád jenom sex!
Sex! Pořád jenom sex!

Politici se vozí ve vozech
létají v letadlech
klopýtají v klokočí
velí na velký
a sakrují v sakristii

Who cares!

Copak jste je nevolili!
A kdo teda? Veverky v parku?
K čertu se těma potvorama!

Politici politici
politici

Politici nosí značku Nike
a bydlí v domech z jílu!

Politici vzývají bouři
a večer mají jen na telku sílu!

Politici spí na břiše a tam
taky já spím tiše

Vzduch! Vzduch! Vzduch!
Politici jsou vzduch!
A my, my –

Kropiči much!
Politici mají někdy
kropičky
zalévají s nimi cukety
angrešt i ředkvičky!

Ředkvičky se rýmují na zuřivost
ale zuřivost
se taky rýmuje na čepici!
A politici, ti mají pod čepicí!

Dovolte mi ještě něco dodat:
Politici mají rádi kočičky!

Dovolte mi dodat ještě něco:
Politici se občas mají dost dobře!

Politici politici

Politici vám kroupami pobijou
vinice
fíky vám nechají pomrznout
a vaše stáda vydají napospas bleskům

No a!
Jste snad na tom
hůře?

Co si račte přát:
kuřátko
či kuře?

Prosím děkuji čus

Politici nemaj vkus
jen boty značky Banani
a my nosíme nanejvýš tak Bruno Armani

No tak Wolframe
třídní závisti máš mraky

třídní závisti máš mraky

a třídní bolesti taky

a třídní bolesti taky

Je to za náma

Je to za náma

I tohle

A tohle

Teď

Teď

Politici politici
politici

Politici jezdí v autě protože
chtěj mít svůj klid
nechtěj slyšet
co si v metru
pobrukuje lid

Už toho mám dost
když jde o to, tak mě taky
vždycky chytá zlost

Zato politici stojí v zácpách pro radost

Je to vlastně takhle:

Zácpy tady
zácpy tam
zácpy, to je věda!

To se prostě nedá

Politici politici
To se prostě nedá

Politici politici jsou vítr

Politici jsou vítr v korunách stromů

Politici jsou vítr v korunách stromů
co stojí na pahorcích Verdunu

Politici jsou mlha
co se zrána snáší na krajinu
u Buchenwaldu

Politici jsou tráva, co roste
na lukách Bitvy národů u Lipska

Tráva je naježená a zelená
jak to tak u trávy
prostě bývá

A vítr se jí prohání

Vítr vítr

Politici politici
politici

Politici

Politici pomůžou vesnickému bláznovi
ze vsi, kde jsem vyrůstal,
sehnat místo v ústavu

Ještě dnes v něm sedí, a křičí
když večer zhasnou světlo

Politici jdou dolů do údolí

Politici jdou dolů do údolí

Politici jdou dolů do údolí
kde temnota je nejtemnější
vítejte přátelé, zde čekám vás já
já vás, vlastně

Temnota v tichu

Směju se, i když mi není do smíchu

Politici se smějí
i když jim není do smíchu

Politici se smějí
i když jim není do smíchu

Slyšíte je?

Slyšíte je?
Slyšíte, jak jsou čím dál hlasitější?

Politici přijdou

Politici přijdou

Politici přijdou a hned to balí

Co čekáte?

Co čekáte?
Co čekáte, že by udělali?

Jeden politik hlavu pozvedne –
to není on, ten ne!

Jiný politik taky hlavu pozvedne –
to není on, ten ne!

Ještě jeden politik hlavu pozvedne –
to není on, ten taky ne!

Další politik hlavu pozvedne –
ne, taky ne!

Ještě další politik hlavu pozvedne –
ne, ne, ne!

A jiný ještě, politik, hlavu pozvedne –
a zase ne!

A ještě jeden politik, pozvedne –
Ne, určitě ne!

A ještě politik, pozvedne, pozvedne –
ne, no tak to vůbec ne!

A jeden politik ještě pozvedne –
Tam! Jo!

Jsi to ty, tati?

Ne?

Tak to je nanic

Obejde se to bez tahanic?

Sedím tu a píšu
zatímco začíná noc

A ty, tati, co děláš ty?

Obrazovka ti tmavne velice

Politici v CERNu zas urychlují částice
na poli před budovou břízy
silnice tudy vede
je
večer

Politici říkají:
Svět rozdělila trhlina, jak víme
a nikdy ji už neslepíme
a mezi tím vším něco jako

Mezi tím vším není nic

Pomoz mi, světlo
pomoz mi

Dívám se od svého pracovního stolu
oknem
na ulici dolů

Politici kráčejí nocí
své vlasy nosí řádně učesané
v bouři se jim
nic nestane

Kdo vůbec jste
že si myslíte, že jste něco lepšího?

A kdo jsem já?

Kdo jsem já?

Jsem vesmírný odpad
co tu krouží tiše

Jsem ten
který to všechno píše.

(Jsem kripl z lesa)

V noci hoří oheň
V noci hoří oheň

Politici do něj hází temnotu
a Čas

jako Die Zeit, ty noviny

Už hoří mezi věci jinými
Už hoří mezi věci jinými

Jestliže všechno jednou zmizí
ať ani čas pak není bez viny

Ach svým ochablým to hněvem obdaruji vás!
Buďte ujištěni!

Svým hněvem obdaruji vás!

Tady –
Pryč s tím!

Pryč s tím pryč s tím
pryč s tím!
Nenávist
uch
nenávist

V ní bylo všechno špatné
jasné

teď je vše nejasné, jen vlastně:
stejně pravdivě krásné

pryč s tím pryč s tím
do trávy do listí do špíny do popelnice
není to samospásné, není to samospásné

Nezaměstnaní sbírají odpadky

Nezaměstnaní sbírají odpadky
z pověření státu během dne

Nezaměstnaní sbírají odpadky
z pověření státu během dne

Politici to tak nechtěli

Politici to tak
nechtěli

Ne

Ne

Nezaměstnaní sbírají odpadky
z pověření státu během dne

Politici to tak
nechtěli

Ne ne ne

Nezaměstnaní sbírají odpadky

Nezaměstnaní sbírají odpadky
z pověření státu během dne

A politici a politici

Politice vytahují raky z řeky

Politice vytahují raky z řeky
holýma rukama

Politice vytahují raky z řeky
holýma rukama

Politici říkají politici říkají
politici říkají

Co říkají politici
co říkají politici
co říkají politici

Politici říkají
politici říkají:

Toto jsou tví předkové, jak se
na mamuta vrhají

Politici říkají:
Toto je euro, vhoď ho do automatu
pak
vyjede kafe

Politici říkají:
Toto je mrtvý kos
leží tu vedle zahradního domku
se svými půvabnými křídly
experiment zavržený životem

Politici říkají:
Tahle bouře nepoleví
všechno
všechno
smete

A pak se politici
otočí na podpatku
a vyjdou ven

Tak tu teď zase stojíme

Tak tu teď zase stojíme

Tak tu teď zase stojíme sami

Pak! Díky bohu:
Politici zas vejdou lítačkami

Mají nosy a uši ze dřeva!
To jsem teda ještě neviděl!

Politici se ptají sladce: Wolframe
jak často
voláš svojí matce?

Jak často
voláš svojí matce?

A opravdu, nevolám skoro nikdy

Nevolám skoro nikdy
(Přitom vím, že se jí nedaří dobře)

Ale politici

Ale politici volají mé matce

Politici volají mé matce

Politici volají mé matce

Zametají chodbu
obřím smetákem

Zametají chodbu
obřím smetákem

Zametají chodbu
obřím štětinatým smetákem

Politici jsou střední až vysocí
ne ne
malí jsou jenom
malí lidé
potloukají se kolem domu
bacha na ně!

Politikům jsou malí lidé jedno
a mně a vám přece taky!

Jen makej, človíčku, koho to zajímá
jen se snaž, človíčku
jen se smaž, človíčku, jen se zpraž

Ále
polib mi prdel, človíčku!
Vyližte mi prdel svým malýma jazykama
vy malí lidé!

Ukažte mi ty svoje ručičky, malí lidé
a svoje nosánky!
Ukažte je! Ukažte je!
A svoje ouška!
Ta malá
ouška

Ale, copak to má ten malý člověk
za malé náramkové hodinky?!
Šup a jsou pryč

A:
Kdo to byl?

Ano

No jistě:

Politici politici
politici

Je noc
je noc je noc
je noc je noc je noc je noc
a já tu jsem
je noc je noc je noc

Já jsem tady
jsem tady

Politici jsou tady!

Politici myslí na chudáky
bez emocí – 
Aj Wej-wej, oh my!

Politici myslí na prase
na jatkách v noci!
Jen krátce zakvikne
a už ho maj

Politici si nás
všechny fotí
na párty u Kathariny

Další den jsou fotky
na internetu

Většina z nich se vlastně docela povedla

Patrick a Lina v kuchyni, mluví
a když se na to podívám
zase si vybavím, o co tam šlo

(ne že by to sem patřilo)

Johanna a Mirja, u okna, a Mirja
má na sobě svůj šál a Johanna
zdvihá skleničku a směje se

za okny temné
neviditelné město

Politici politici politici
to oni nás vyfotili
je to jejich profese

Stáhněte si ty fotky z internetu
stáhněte si je!

Stáhněte si je z internetu
stáhněte si je!

Stáhněte si je
stáhněte stáhněte

Politici politici
Politici

Strč nohu do ponožky
strč nohu do ponožky

Strč nohu do ponožky
strč nohu do ponožky
strč nohu do ponožky

Jo
nojo
jo jo

Strč nohu do ponožky
strč nohu do ponožky
to je úplně normální

Strč nohy do nohavic
strč nohy do nohavic

Strč ruce do rukávů
ó strč ruce do rukávů

To všechno je úplně normální

To všechno je úplně normální

Politici politici
Politici

Politici od nás ze sousedství
Marcel Marcel
o dva domy dál bydlel

Politici politici politici

Kluk od nás ze sousedství
Marcel
o dva domy dál bydlel

Jednou mě pozval
a já mu vzal jeho oblíbené autíčko
a i když brečel a žadonil
tvrdil jsem mu, že ho nemám
a nikdy jsem ho nevrátil

Marceli Marceli

Jednou jsem byl u tebe na návštěvě
a já
já ti vzal tvoje oblíbené autíčko
a i když jsi brečel a žadonil
tvrdil jsem ti, že ho nemám
a nikdy jsem ho nevrátil

Nikdy jsem ho
už nikdy nevrátil

Proč jsem z toho takhle skleslý
Proč jsem z toho takhle skleslý

To politici to sem vnesli
To politici to sem vnesli

Teď to tu je

Jo, teď tu
je

Policejní dodávka

Policejní dodávka policejní dodávka
policejní dodávka

Policejní dodávka policejní dodávka
policejní dodávka jede nahoru do kopce
kde stojí sloupy vysílače, ozářené večerním světlem

Policejní dodávka jede po ulici
kolem Burger Kinga
kolem sběrného dvora
staré sklo tam v kontejnerech cinká

Policejní dodávka jede kolem kluka
s vlasy nakřivo, uprostřed lesa
toho já přece znám
byl jsem jím kdysi

– tam!

Policejní dodávka jede nocí
po kraji propasti
po kraji propasti
v níž sedím
a píšu

Politiky politiky
politiky

(Nebesa nebesa ach nebesa)

Všechno je jasné všechno je jasné
všechno je jasné a chladné

Všechno je jasné všechno je jasné
všechno je jasné a chladné

Politici se zastaví
a koukaj na dům

Koukaj na zahradu

Koukaj na terasu

Koukaj na bazén

Koukaj na auto

Koukaj na vrata od garáže
otevřít a zavřít
otevřít a zavřít

Politici koukaj na vrata od garáže
koukaj na vrata od garáže
otevřít a zavřít
otevřít a zavřít

Politici jsou tady

Politici jsou tady
uprostřed samoty

uprostřed samoty
uprostřed samoty

Ty a ty a ty a ty a ty

Odpočiň si chviličku
sedni si sem
na tuhle stoličku

Přicházím se vzkazy:
V tvém MacBooku jsou politici
zdrajem virové nákazy!

Ňáký dotazy?

Mají indiáni péra na klobouku?
Mají indiáni péra na klobouku?

Věc spadne do propasti
je po ní za minutu

Věc spadne do propasti
je po ní za minutu

Politici sedí v letadle
do Bejrútu

Politici sedí v letadle
do Moskvy

Politici sedí v letadle
do Tokia

Politici sedí v letadle
do Athén

Z toho jsem teda
dost zmaten!

Z toho je každej dost zmaten!

Marto
Marto
Chci tě zase vidět
i když už jsi mrtvá

I když už jsi mrtvá
právě proto

Chci tě zase vidět

Když jsem byl dítě, bylas mi vším
a od té doby dobře vím
že bez tebe žít neumím

Hrál jsem si v blátě za tvým statkem

Hrál jsem si v blátě za tvým statkem
byl plný světla, dobrý osude!

Ale to není pravda
lžu ti tady
nikdy nebylo všechno dobré a nikdy taky nebude

Politici přidělují dotace
a vstupují do asociace

Politici přidělují dotace
a vstupují do asociace
jednou nohou
oběma nohama –
Ti jsou ale bdělí!

A víte co:
Politice jsou pro mě

prostě

skvělí

Máte k tomu nějaké dotazy

Máte k tomu nějaké dotazy
Máte k tomu nějaké dotazy

Politici politici
politici
se radují a pak si stěžují

Politici váhají a všechno sledují

Politici mění a tvrdě pracují

Politici
politici politici

Politici politici
politici politici politici

Jeden politik jeden politik
jeden politik

Jeden politik řekne:
Co bych si počal bez tebe?

Jiný politik
na to nic neřekne

Jeden politik řekne:
Co bych si počal bez tebe?

Jiný politik
na to nic neřekne

Jeden politik řekne:
Co bych si počal? Co?

Jiný politik
na to nic neřekne

Jeden politik řekne:
Bylo by to vůbec nějak možné?

Jiný politik
na to nic neřekne

Jeden politik řekne:
Byl bych tu sám, docela sám

Jiný politik
na to nic neřekne

Větvičko, neulom se mi docela

Větvičko, neulom se mi docela

Politici maj v zadku anální kolík!

Politici maj v zadku anální kolík!

Josef viděl ve snu anděla!

Josef viděl ve snu anděla!

Politici politici
politici

Politici se ženou po dálnici

Politici se ženou po dálnici

Na autech mají reflektory
aby je viděli i z liščí nory

Politici politici politici

Politici podávají kus dřeva
podávají šatní ramínko
prázdný sáček od slaných tyčinek a
křupavý zvuk –

Tak
a dá se z toho udělat i něco víc než šum?

Dům, v němž se dá bydlet
jenž nás ochrání před vinou

Dům
jenž nás ochrání před dobou!

Politici maj dobrý vztah k miminkům

Politici maj dobrý vztah k miminkům

Chovají je v náručí
a rozbřesk je tu hbitě

A najednou je z miminka
hned dítě

Vyrůstá v Černém lese
učí se mluvit
ale jenom koktá

Chodí do školy a roste

Jmenuje se jako já a taky tak vypadá
Jmenuje se jako já a taky tak vypadá

Čistí si zuby
surfuje na internetu a v noci
se ukládá k spánku do postele

A protože už neví jak dál
začne psát
a píše

Politici

Politici

Politici naslouchají větru
v listí, téměř neslyšitelné
řeči stromů:
Fizzle
fizzle ma shizzle
fizzle

Politici

Politici

Politici křizzle a skuzzle

Copak je neoslyzzle?

Politici kráčejí na kraji města nocí
hledají hledají hledají
jsou ale jenom zoufalizzle

Ach
a co my? Co se tu na nás dívá?

Co a kde se tu na nás dívá?

Naše podivné myšlenky
na dně sklenice piva

Najdem tu kostkovanou šálu
mezi knihami na regálu

Jsem tady
jsem tady

Moje nohy z masa
stojí pod stolem
u něhož píšu

Politici

Politici

Pracují a činí se a

Je noc je noc
je noc je noc je noc

Jsem rozpadlá kosmická loď

Jsem rozpadlá kosmická loď
která vyplouvá do vesmíru
anebo kdoví kam

Žalostné signály do temnoty –

Píšu, nebo křičím?

Sáro
slyšíš mě?
Filipe
slyšíš mě?
Nino
slyšíš mě?
Patriku
Frído
slyšíte mě?

Hansi
slyšíš mě?
Sašo
slyšíš mě?
Nezajdem v sobotu na pivo
a nekouknem se na film?

Dave
slyšíš mě?
Christophe?
Jsi pořád ještě tady?

Sandro
slyšíš mě?
Hannesi
slyšíš mě?
Jule?
Tys prostě zmizela?

Svenjo
ty mě neslyšíš, protože jsi
od narození hluchá
ale můžeš si to přečíst
a tak ti píšu: Často mi chybíš

Romane
slyšíš mě?
Hano
slyšíš mě?
Mathiasi?

Christiane
Lauro
Simono?
Slyšíte mě?
Slyšíte mě?

Slyšíš mě
Dorotheo?
Slyšíš mě
Judito? Slyšíš mě?

Slyšíte mě?
Slyšíte mě?

Politici

Politici mě slyší
pomocí uší nejsou hluší

Politici mě slyší pomocí uší
nejsou hluší

Nejsou hluší

Nejsou hluší

Politici

Politici mě slyší

Politici mě slyší mě slyší
Slyší 

Politici politici
já píšu a píšu
a píšu

Politici politici

Politici chtějí jenom
naše peníze, mají je rádi
já je mám taky rád
kupuju si za ně věci

kupuju si za ně věci

a teď
teď někdo vkročí
pravděpodobně vkročka

Okamžik, moment, žasni

Každá kočka, která vejde
se objeví i v básni
Každá kočka, která vejde
se objeví i v básni

tak jo, lehni si sem
pro mě za mě třeba na stůl

anebo taky ne, no tak dobře: na bundu
a klidně se tu zasni

Neměj ze mě strach

já tu jen sedím a píšu
a píšu

Politici politici

Politici
politici politici politici

Politici politici

Srdce velryby
váží sto kilo
Srdce velryby
váží sto kilo

A to, co politici pořád dokola činí
je činnost
pořád samá činnost!

Činnost činnost

Činnost činnost

Jsou to jsou to

Jsou to jsou to

Jsou to politici
anebo okenice
tohle drnčení?

Jsou to politici
anebo okenice
tohle drnčení?

Řekni cokoli
pokračuj!

Řekni cokoli
nenech mě tu samotného!

Nenech mě tu samotného!

Pokračuj
Řekni cokoli!

Topoly

Topoly
Topoly na kraji cesty
Topoly na louce u koupaliště
Topoly v noci
Topoly na mobilu
Topoly v parku
Topoly před Mořským světem
Topoly nedaleko místa
kde zemřel Michael, můj kamarád z dětství
Topoly na zahradě
a topoly na ostrůvcích uprostřed silnice
Topoly na střeše domu
kde bydlí

Politici politici

Politici říkají:
Jsem tady a jsem fresh!
Z eposu vyčtu
co dělal Gilgameš!

Politici říkají:
Jsem tady a jsem fresh!
Z eposu vyčtu

Politici louskají ořechy

Politici louskají ořechy
zní to jako střelba ze střechy

Politici louskají ořechy

ořechy ořechy ořechy
jako střelba ze střechy

Politici konsolidují sociální systémy
a ruce pak natírají speciálními
krémy

Liso

Liso, ty a tvoje dcera

má ten syndrom

A pojišťovna odmítá
zaplatit pečovatelskou službu
aby Lisa

abys měla čas, dělat i něco jiného

Politici politici

U řeky dva stromy, ne vlastně tři, hned dodám
U řeky dva stromy, ne vlastně tři, hned dodám

Jak je to smutné
že to všechno
tady jen písemně ti podám

a ozvu se ti tady v textu
namísto ve skutečnosti

A ozvu se ti tady v textu

Politici

Politici na tebe zapomínají

Politici na tebe zapomínají


Politici politici
politici

Politici jedou na dovolenou
do Isny a do Vendée
na Fuerteventuru
je tam mírné podnebí
zdravím je na pláži
chodím tu jen tak v tričku

Politici maj hrnec a pokličku!

Politici maj pánvičku
Politici maj hrnek
a spoustu
spoustu
talířů

Děti si hrají na dvoře
Děti si hrají na dvoře

Děti si hrají na dvoře

Děti si hrají na dvoře
okolo pilířů

Bouřka strhne tašky ze střechy
a hodí je do minulosti

Politici jezdí v limči

Politici jezdí v limči
okolo bloku
co koukáš, cvoku!

Politici politici politici
v první třídě

Politici politici ve druhé třídě

Politici ve třetí třídě

Politici ve čtvrté třídě

Politici politici
ve čtvrté třídě
strčil jsem do něj, tak
že se bouchnul o hranu stolu
krvácel, brečel

Politici politici politici
ten kluk
do kterého jsem strčil, koncem prázdnin

Koncem prázdnin

Marko se jmenoval
nebo
Martin

Marko
Marko nebo
Martin

Politici jsou turisti

Politici jsou turisti
když jsou na túře –

Vezou je autobusem
k ruinám u města Cuzco
postaveným národem Inků
který zanikl
povražděn meči Španělů
nepředstavitelné utrpení

Nepředstavitelné utrpení

Zapomenuté
vybledlé jak stěna
zničené, však ve večerním jasu
je vidět tahle změna

Čokoládová pěna

Politici
Čokoládová pěna
rádi
jasně
dobrá cena!

Politici se ulejvaj z práce
a pařej na playstationu v Datartu
(Je to tak, fakt!)

Politici se ulejvaj z práce
a pařej na playstationu v Alze
(Je to tak, fakt!)

Politici politici
říkají:
Tahle tvoje poezie, ta není, jak když vyšije
a přece tady je

Tvoje poezie je jak kdyby ji požvýkaly krávy

V bouřce se ohne každé stéblo trávy

Tvoje poezie je jak kdyby ji požvýkaly krávy

V bouřce se ohne každé stéblo trávy

Politici

Politici

Politici politici politici
politici se ptají

Existují psi, co mají psy?
Existují kočky, co mají kočky?

Psi, co mají psy
Kočky, co mají kočky

Islám k Německu nepatříIslám k Německu nepatří
Psi, co mají psy
Psi, co mají psy

Kočky, co mají kočky

Vítr zvlní plachty
Vítr zvlní plachty

Islám k Německu nepatříIslám k Německu nepatří
Vítr zvlní plachty
Vítr zvlní plachty

Politici politici
Politici

Politici zakopávají o věci
co se válej na věčnosti

Na jiném místě
pak mají času dosti
však se ho politici hnedle zhostí

Čeho?

Čeho?

Ve křoví stojí politici –

objeví se trpaslík odporného zjevu

Ve křoví stojí politici –

objeví se trpaslík odporného zjevu

Politici dělají boty
protože si dělají do bot

Politici dělají boty
protože
si
dělají
do bot!

Politici chodí politici chodí

Politici chodí sem a tam a strkaj
v noci u stadionu flašky
do svojí obří tašky

Jo
Politici vás strčí do kapsy!
Politici vás strčí do kapsy, vy cvoci!

Tahají bedny po ovoci
tahají soply
popotahují nosem a v zimě
táhnou na jih

Politici politici

Kadit jedině do sáčku
Kadit jedině do sáčku

Politici politici
politici

Nesou mi světlo

Politici politici

Politici mi nesou světlo

Politici mi nesou světlo
co už dávno zhaslo

Ale i tak je to světlo

I tak je to světlo

Politici politici

Po schodech dolů jako jeden chlap
klap klap klap klap

Po schodech nahoru už jim řídne vzduch
uch, uch

Po schodech dolů jako jeden chlap
klap klap klap klap

Po schodech nahoru už jim řídne vzduch
uch, uch

Po schodech dolů jako jeden chlap
klap klap klap klap

Po schodech nahoru už jim řídne vzduch
uch, uch

Když politici otevřou dveře
jsou pak otevřené
nebo dokořán? A jde z nich puch?

Po schodech dolů jako jeden chlap
uch, uch

Po schodech nahoru už jim řídne vzduch
klap klap klap klap

Politici se popadaj za břuch

Politici se popadaj za břuch

Politici se ptají:
Jaký je přesně rozdíl
mezi gaučem a koučem?

Gaučem a koučem

Gaučem a koučem

(Dotazy dotazy dotazy)

Sedím tu a píšu

Politici politici
politici

Je noc je noc je noc
je noc

Všechno něco stojí
Všechno něco stojí

Káně strhlo vlaštovku z nebe
při souboji

Káně strhlo vlaštovku z nebe
při souboji

Píšu a píšu

Politici politici
politici

Je noc je noc

Politici politici se rozehřejou v běhu

Politici se nejprve rozehřejou v běhu

Politici se rozehřejou v běhu

Politici se rozehřejou v běhu
v zemi věčného ledu

Být sexy tak tě svedu!

Jáma plná ničemnosti
Jáma plná štěstí

Jáma plná ničemnosti
Jáma plná štěstí

Velký kámen
jsem nechal padnout na slepýše

Velký kámen
jsem nechal padnout na slepýše

když jsem byl dítě

čas se omotával
kolem přítomnosti

jak košík, v němž se chleba se salámem nosí

Politiky to jednou
všechny zkosí

Politici zase vstanou

Politiky to jednou
všechny zkosí

Politici zase vstanou

Politici tu obcházejí
Politici tu prostě obcházejí

Politici tu obcházejí
po vražedných polích času

po vražedných polích času

Ukazují mi lehkost plnou jasu

Ano
ukazují mi lehkost plnou jasu

Ukazují mi

Politici mají malý pytlík
Politici všem ukazují svůj malý pytlík

Politici mají malý pytlík
Politici všem ukazují svůj malý

Politici politici politici

Vytáhnu ruku ze sněhu

Vytáhnu ruku ze sněhu
a sníh je v ní pak hned

hajzl@yahoo.net

hajzl@yahoo.net

Vytáhnu ruku ze sněhu

Vytáhnu ruku ze sněhu
a sníh je v ní pak hned

hajzl@yahoo.net

hajzl@yahoo.net

Vytáhnu ruku ze sněhu

Vytáhnu ruku ze sněhu
a sníh je v ní pak hned

Vytáhnu ruku ze sněhu

Politici

Politici politici

Politici v sobě nosí

Politici v sobě nosí nenávist

Politici v sobě nosí nenávist
a strach

Politici v sobě nosí nenávist
a strach a beznaděj

Politici v sobě nosí nenávist
a strach a beznaděj
a vztek

Politici v sobě nosí nenávist
a strach a beznaděj
a vztek a radost

Politici v sobě nosí nenávist
a strach a beznaděj
ano
a vztek a radost
a touhu

Politici politici

Politici v sobě nosí nenávist
a strach a beznaděj
a vztek a radost
a touhu a naději

Politici v sobě nosí nenávist
a strach a beznaděj
a vztek a radost
a touhu a naději
a nosí dlouhou, tenkou hůlku

Dolují s ní termity z díry

Dolují s ní termity z díry

Politici politici
politici

Sedím tu a píšu a píšu

To tělo má moje montérky s kapsou
To tělo má moje montérky s kapsou

A taky uši na něm jsou
A taky oči na něm jsou

Noc se ztrácí noc se ztrácí

Politici politici politici

jedí

trnky

plné hrnky

Politici politici

jedí

trnky

Politici

Trenky

Politici

Krátké trenky

Politici

Velmi krátké trenky

mají

Politici se ptají:
Ví sýkorka na plotě o tom
že je pták?

Politici říkají:
Ne, neví to!

Politici se ptají:
Když naleju ocet do mléka, co se stane?

Politici říkají:
Pak se zdrcne

Politici se ptají:
Jak se jmenuje páté album Beyoncé?

Politici říkají:
Beyoncé

Politici se ptají:
Když se kladivem
bouchneš do prstu
– co pak?

Politici říkají:
Pak to bolí

Politici se ptají:
A když si vzpomenu na dobu
v dětském domově
– co pak?

Pak to bolí

A když v noci ležím
v posteli jak vrak
– co pak?

Pak to bolí

A když si vzpomenu
co všechno se tehdy stalo v Jeně

Politici říkají:
Pak to bolí

Politici se ptají:
A když budu dál kráčet životem
takový, jaký jsem?

Politici říkají:
To přece nevím!

A otočí se

Otočí se

Otočí se

A točí se a točí a točí a točí

A co tu stojí?

Politika politika
politika

Politika politika
politika

Loďkou houpavou na řece tak být

Loďkou houpavou na řece tak být

Čím to je
že pořád znova zapomínám
že všechno dál zas musí jít

Loďkou houpavou na řece tak být

Loďkou houpavou na řece tak být

Jen se podívejte, jak politici

Jen se podívejte, jak politici

Jen se podívejte, jak politici padnou
na mlýnské kolo v lese
a voda je dál nese!

Jen se podívejte, jak politici padnou
na mlýnské kolo v lese
a voda je dál nese!

Politikae přijíždějí
v lowriderech

Politikae přijíždějí
v lowriderech
– znáte je?

Něco mě na nich fascinuje

Něco mě na nich fascinuje

Blesk
Hrom
Mrd
V obýváku stojí na stole svíčka
a na chodbě
někdo škrt

Dveře se otevřou, vejdou politici, celí radostní
mají s sebou
dobrý chleba
a víno jakostní

It’s party, no tak honem!

Frankfurt nad Odrou
nebo
Frankfurt nad Mohanem

Do nádraží vjížděj politici
až nad ránem

Jsou svým pánem!

Jsou svým pánem!

Všechno odejde, to vím jistě
všechno t
o odejde, to vím jistě

Nezjeví se na jiném místě
nezjeví se na jiném místě

Kočko

Kočko

Kočko: chceš vymizet právě teď
když se mi v textu hodíš krásně

no dobrá, bylas tu se mnou
už hodnou chvíli

Každá kočka, když odchází
tak odejde taky z básně
Každá kočka, když odchází
tak odejde taky z básně

oukej, je to
oukej

jdi
jdi si klidně, jdi

Politici politici politici
tu ještě zůstanou

Politici tu u mě zůstanou

Politici politici

Hned

Hned

Hned jak se objeví mraky
jsou politici připraveni taky

Hned jak se objeví mraky
jsou politici připraveni taky

Prach
Popel
Vápno

Zapnul jsem světlo
pak ho vypnul, slyš

Zapnul jsem světlo
pak ho vypnul, slyš

Garáž

auto tam vjede, to si piš

Garáž

auto tam vjede, to si piš

Garáž

auto tam vjede, to si piš

Politici politici
politici

Myš!

Politici politici
politici

Myš!

Politici vystupují z vozu teprve tehdy
když koně stojí

Politici vystupují z vozu teprve tehdy
když koně stojí

Politici vystupují z vozu teprve tehdy
když koně stojí

Jiskřící oheň, propast poznání!
Vyhnání a jablko
jablko a vyhnání

O ropu a půdu
vedou politici vždycky válku

Proč?

Protože politici vše na dálku!!

A z čeho se dělají jablka?

Z čeho se dělají jablka?
Z čeho se dělají jablka?

Politici ztratili kontakt
s lidmi

Politici ztratili kontakt
s lidmi 

Tečka na moři je pes
co v něm plave

Tečka na moři je pes
co v něm plave

Politici

Politici

Politici se k němu blíží se svou lodí
a vytáhnou ho na palubu, to se hodí

To dělají politici!

Jezdící schody jsou prázdné, a přesto jedou nahoru
Jezdící schody jsou prázdné, a přesto jedou nahoru

Politici maj hroznou žízeň

Politici maj hroznou žízeň

Je noc je noc je noc

Je noc je noc
je noc

Píšu a píšu

Jo
jo jo

Politici mají hroznou žízeň

Když maj žízeňskunku,
tak ať si daj šunku

Matko, mami, kdo přisouvá světlo

Matko, mami, copak se to nedovím
kdo přisouvá světlo k stromu
že prostoupí větvovím?

Smrt mě nese na ramenou

Smrt mě nese na ramenou

Ty snad shora vidíš
co je jiným skryté?

Ne, nevidím nic!
Nevidím nic!

Listí plné klestí listí plné klestí

Ach bledolehkosti!

Věci jsou
všechny
samy

Mám nos uprostřed obličeje
Mám nos uprostřed obličeje

Týká se mě politika
týká se mě politika

Tady a tady
a tady

Tady tady tady 

Mám tady nos
Mám tady

Tady tady tady

Adolf Hitler Adolf Hitler
Adolf Hitler

Adolf Hitler Adolf Hitler Adolf Hitler
Adolf Hitler

Adolf Hitler Adolf Hitler Adolf Hitler

Jím jablko jím jablko
jím hrušku

Adolf Hitler Adolf Hitler Adolf Hitler

Adolf Hitler Adolf Hitler
Adolf Hitler

Nad dítětem bdí ve snu andělé
Ano, nad dítětem bdí ve snu andělé

Adolf Hitler Adolf Hitler Adolf Hitler

Adolf Hitler Adolf Hitler

Adolf Hitler Adolf Hitler
Adolf Hitler

Koukám, sedím tu ve výklenku
noc je v půli
a strašák chodí venku

Ve větru poskakuje sáček

Adolf Hitler Adolf Hitler
Adolf Hitler

Adolf Hitler Adolf Hitler Adolf Hitler
Adolf Hitler

Adolf Hitler Adolf Hitler Adolf Hitler

Jím jabko jím jabko
jím jabko

Jím jabko jím jabko
jím hrušku

Adolf Hitler Adolf Hitler Adolf Hitler
Adolf Hitler

Jím jabko jím jabko

Adolf Hitler Adolf Hitler

Jím hrušku

Politikae politikae
politik

Politik zavěsí dveře nazpět
do skříně

Jiný politik
skříň zavře

Nic tu nevře?

Politici politici
politici říkají:

To jsou hvězdy na nebi
sežehnutá světla
co se na nás řítí noc co noc

Držím si hlavu v dlaních

Mou hlavu, která se mnou viděla Manhattan
(je to už nějakých pár let)

Která byla u toho, když jsem zalhal Juditě
několikrát
než jsem ji ztratil

Mou hlavu, s ušima a s vlasy
tu smutnou
srandovní věc s velkou bradou

Mou hlavu

která vylezla jako první
při porodu

Vklouzla do tohoto světa
kde teď jsem

Idiot u psacího stolu
ve věčném větru vání

zkažené radostné dětské přání
zkažené radostné dětské přání

Mým koníčkem jsou koně
Mým koníčkem jsou koně

Mým koníčkem jsou koně
Mým koníčkem jsou koně

Je noc je noc
je noc

Politici politici
politici

Kanystr
Kanystr kanystr

Politici politici
politici

Kanystr
Kanystr kanystr

Kam se podělo štěstí?

Kam se podělo štěstí?

Je tady!

Kanystr kanystr kanystr

Kam se podělo štěstí?

Kam se podělo štěstí?

Je tady!

Kanystr kanystr
kanystr

Kam se podělo štěstí?

Politici politici
politici

Je tady!

Politici politici
politici

Kam se podělo štěstí?

Kam se podělo štěstí?

Kanystr kanystr
kanystr

Kanystr kanystr
kanystr

Politici politici
politici

Kde je?

Kde je?

Sedím u stolu a píšu

Jsem zuřivý a šťastný
mé vlasy jsou lehké

Politici mě obklopují
uprostřed času

Nos mi teď náhle zbledl
Doprostřed stolu jsem si křikosedl


Politici politici

Politici politici politici

Politici jezdí ve vozech
Vozy ze stříbra, vozy ze dřeva
vozy z perleti, vozy ze zlata

Politici jezdí ve vozech
Vozy ze stříbra, vozy ze dřeva
vozy z perleti, vozy ze zlata

Ale

Politici politici
politici

Ale

Politici politici
politici

Ale

Politici politici
politici

Ale

Kdo jsou ti politici kdo jsou ti politici
kdo jsou ti politici

Jména se ti hned zobrazí

Jmenují se Johnny

Jmenují se Johnny Elvers Johnny Elvers
Johnny Elvers

Johnny Elvers-Elvertsházy

Ňáký dotazy? Ňáký dotazy?
Ňáký dotazy?

Politici politici

Politici politici
politici

Aylin, Urbane, Maggie, Juliáno, Moritzi, Jörne

Jürgene, Normane, Lauro
Christino a Christino a Christino
Steffene

Slyšíte mě?

Barbaro, Esther, Urško, Tine, Sino, Time
mami tati babi dědo
Mangolde
Mangolde Ijomo

Frederiko E Frederiko B Frederiko G

Politici politici

Politici politici
politici

Netflix strom smrt zvuk
Netflix Netflix dřevo dřívko větev

Netflix propast
Netflix Netflix propast

Netflix židle stůl stolička gauč gauč

Netflix Netflix

Netflix propast
Netflix Netflix propast

Netflix Netflix

Netflix Netflix
Netflix

Netflix propast

Netflix Netflix propast Netflix propast

Netflix Netflix
Netflix

Politici politici

Netflix Netflix
Netflix

Politici politici

Politici politici
politici

Politici

Politici

Nele

vrať se

Nele, vrať se z nenávratna

Politici politici

strč mi svoje uši do ucha
strč svoje uši
do mého ucha

Oli, vůbec tady nejseš
nejseš tady
dotkni se svým prsem mého nosu
dotkni se svým prsem
mého nosu

Naďo
jsi pořád tady u mě

Politici politici

Naďo

polož mi nohy na účes
polož mi nohy
na účes

Tak

je načase

Tak

Tak

je načase

Tak

je načase

Tak

Tak

Tak, teď jsou na řadě politici
hned

Na videu se dívaj na internet
Na videu se dívaj na internet

Politici politici

Politici politici

Politici politici šramotí v zámku

Politici šramotí v zámku
a pak otevřou dveře

Leží tu už větvička vedle keře

Politici politici

Leží tu už větvička vedle keře

9/11 9/11

9/11 9/11
9/11

Leží tu už větvička vedle keře

9/11 9/11
9/11 9/11 9/11

9/11 9/11

Svou rukou se dotknu
své druhé ruky

Svou rukou se dotknu
své druhé ruky

9/11 9/11 9/11

9/11
9/11 9/11

9/11 9/11 9/11 9/11

a píšu a píšu

Noc má moc noc má moc
noc má moc

9/11 9/11 9/11
9/11 9/11 9/11 9/11

9/11 9/11 9/11

Naši zákazníci jsou i naši kolegové, to zajisté
Naši zákazníci jsou i naši kolegové, to zajisté

9/11 9/11
9/11

Ve větru se pohupují
větve olše tenkolisté

Politici politici

Politici politici
politici!

Alhamdulilláh inšalláh

Alhamdulilláh inšalláh

Alhamdulilláh inšalláh

Politici jsou ještě tady, neměj strach
politici jsou ještě tady, neměj strach

A já jsem tady jsem tady jsem tady
a píšu a píšu
a píšu

Politici politici

Politici politici
politici

Politici strkaj politiky

Politici strkaj politiky
do řeky

Politici strkaj politiky
do řeky
to jsou nevděky

Ale politici se vrátí
Politici se vrátí 

Alhamdulilláh inšalláh
Politici tu u mě zůstanou

Politici jsou ještě tady, neměj strach

Politici politici

Politici!

Jo

Politici jsou ještě tady, neměj strach!

Politici politici
jdou od domu k domu

Ptáci znějí jak když ptáci pějí

Politici politici
jdou od domu k domu

Ptáci znějí jak když ptáci pějí

Tvá dcera Marie, krásná jak obrázek

Politici politici
jdou od domu k domu

Ptáci znějí jak když ptáci pějí

Politici jdou od domu k domu

Tvá dcera Marie, krásná jak obrázek
Tvá dcera Marie, krásná jak obrázek

Politici otevírají rakve
a vytahují:

Kartáček na zuby
smartphone S7
a sáček s prosem

Politici leží na louce

za úsvitu
za úsvitu

Politici leží na louce
dýchají pusou
a taky dýchají nosem

Politici

Politici

Překlad byl podpořen pracovním stipendiem Radial-Arbeitsstipendium německé organizace Deutscher Übersetzerfonds v rámci programu Neustart Kultur vyhlášeném zmocněnkyní Spolkové vlády pro kulturu a média SR

DĚKUJEME

http://www.mkcr.czhttp://www.mkcr.cz/statni-fondy/statni-fond-kultury-cr/http://www.idu.czhttp://www.divadlo.cz

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

http://www.malainventura.cz/czhttp://www.ceskatelevize.czhttp://www.hisvoice.cz/http://www.tanecnizona.cz/http://www.cinepur.cz/http://www.revuepandora.cz/https://www.i-divadlo.cz/

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.
Nastavení Souhlasím
Souhlas můžete odmítnout zde.
×
Nastavení cookies

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies dle kategorií, jak vyhovují nejlépe Vašim preferencím.

Technické cookies

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky a všech funkcí, které nabízí a nemohou být vypnuty bez zablokování funkcí stránky. Jsou odpovědné mj. za uchovávání produktů v košíku, přihlášení k zákaznickému účtu, fungování filtrů, nákupní proces nebo ukládání nastavení soukromí. Z tohoto důvodu technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány a jsou aktivní vždy

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme anonymně a souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Díky těmto cookies můžeme optimalizovat výkon a funkčnost našich stránek.

Preferenční cookies

Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například Vámi preferovaný jazyk, měna, oblíbené nebo naposledy prohlížené produkty apod. Díky těmto cookies Vám můžeme doporučit na webu produkty a nabídky, které budou pro Vás co nejzajímavější.

Marketingové cookies

Marketingové cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám dokázali zobrazit co nejrelevantnější obsah nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. To je možné díky vytváření tzv. pseudonymizovaného profilu dle Vašich zájmů. Ale nebojte, tímto profilováním zpravidla není možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas s těmito cookies, neuvidíte v reklamních sděleních obsah ušitý na míru Vašim zájmům.