volné články > volné články ročníku 2021 > Stoppardova "vídeňská" hra v Brně (Leopoldstadt)
David Drozd

Stoppardova "vídeňská" hra v Brně (Leopoldstadt)

Sluší se hned zkraje ocenit dramaturgickou odvahu brněnské činohry – záměr inscenovat Leopoldstadt byl oznámen na jaře 2020, jen pár měsíců po londýnské světové premiéře. A prozatím je druhým světovým a prvním „kontinentálním” uvedením této tak britské a přitom tolik středoevropské hry. Tom Stoppard přitom nepatří mezi autory divácky vyloženě přístupné. Když k tomu přičteme nároky na obsazení (na jevišti Mahenova divadla vystupuje téměř celý soubor činohry doplněný o několik hostů a nemálo dětí), máme tu dosti obtížný úkol, ještě komplikovaný tím, že se tato premiéra koná na konci letošní zcela nestandardní sezony (odložená premiéra Albeeho Kdo se bojí… byla jen den před Leopoldstadtem). Všechny tyto okolností je dobré mít na paměti. Zároveň se dá říct, že Brnu, které je předměstím Vídně, jak říká s ironickou nostalgií název jedné ze stálých expozic Moravské galerie, taková hra sluší a brněnská činohra si rozhodně takovou hru zaslouží.
Titul je pozoruhodný i v rámci Stoppardova díla. Má všechny klady jeho zralých her (vtip dialogů, faktografickou a historickou poučenost i dramaturgickou rafinovanost). Propojení konverzačního, téměř komediálního stylu, což je Stoppardova nejvlastnější, a s jistou ironií bychom mohli říct „nejangličtější doména, s velkým historickým panoramatem a zároveň zcela osobním tématem, činí hru ojedinělou. Tak daleko nezašel dramatik ani ve své starším Rock’n‘Rollu. Ojedinělost je samozřejmě i v tom, že naturalizovaný Brit Stoppard svou traumatickou minulost a obdobná témata dosud držel ve svých hrách distingovaně stranou. Také proto nejde o běžnou historickou hru. Ony velké dějiny se tu zjevují skrze osudy jedné velmi rozsáhlé, částečně asimilované, vídeňské židovské rodiny Merzových, nakonec převáží perspektiva zcela autobiografická, když v postavě Leo Chamberlaina Stoppard tematizuje vlastní přijetí traumatické rodinné minulosti. „Nikdo se nenarodí jako osmiletý. Život Leonarda Chamberlaina je pokračováním života Lea Rosenbauma,” říká Leovi jeho bratranec Nathan v poslední scéně.  /…/

celý text ke stažení