volné články > volné články ročníku 2021 > Sociální témata dnešních dnů (Nové sady 6)
Iva Heribanová

Sociální témata dnešních dnů (Nové sady 6)

Aktuální situace, vyžadující hledání inovativních forem tvorby možných i za proti-pandemických opatření, ovlivnila také projekty vznikající pod záštitou brněnské platformy Terén. Dramaturgie této scény ale přirozeně směřuje k neustálému objevování nových formátů a postupů, proto i tři projekty, tvořící šestý díl série jednorázových performativních událostí Nové sady, působí jako naprosto organická součást činnosti Terénu. Podstatu Nových sad/ nastínila už v minulém čísle SADu Barbora Etlíková./ Já jen doplním, že k vytváření projektů v rámci této série bývají oslovování především autoři, kteří se běžně věnují činnosti zcela nedivadelní. Vznikají tak díla na pomezí různých oborů, podněcující k uvažování o hranicích performativní tvorby. V případě šestého dílu Nových sad, který v tomto není výjimkou, promýšlejí tři tvůrci podobu projektů reagujících na situaci pandemií citelně zasažených skupin obyvatelstva: Romů, seniorů a lidí bez domova. Výsledné projekty nicméně překračují podmíněnost aktuálním stavem věcí a je možné o nich uvažovat v širším kontextu, na koronavirové pandemii nezávislém.  /…/
Bára Bažantová, studentka ateliéru environmentu na brněnské FaVU, uskutečnila svůj projekt formou dvou performativních zásahů do brněnského veřejného prostoru. Výstupem, určitým svědectvím o proběhlých událostech, zveřejněným na webu Terénu, je fotodokumentace pořízená Markétou Wagnerovou a text Bažantové psaný jako vnitřní dialog sama se sebou, tedy BB s BB. /…/
Zuzana Janečková, působící jako kurátorka v Galerii TIC, se jako jediná rozhodla uskutečnit svůj projekt formou site-specific performance pro fyzicky přítomné publikum. Online prezentace na webu Terénu tak zahrnuje i záznam z prvního provedení Dveří, arteterapeutického živého díla určeného pro seniory v denním stacionáři Domova Naděje Brno-Vinohrady. Popudem pro vznik díla byla rekonstrukce prostor stacionáře, kdy došlo k probourání dveří mezi společenskou místností a odpočívárnou pro usnadnění pohybu klientů. Performance měla podobu rituálu přivítání nových dveří, přetvoření obyčejného momentu v moment sváteční, vedoucí k oslavě a sdílení vzpomínek. /…/
Projekt Matyáše Zemana, umělce, aktivisty a studenta pražské AVU, směřuje ve svém provedení nejvíce do budoucnosti. Na rozdíl od Hladové zdiDveří totiž Jupiter nepodává zprávu o již uskutečněné performativní události, nýbrž sestává ze čtyřdílné podcastové série, jejíž díly budou postupně zveřejněny na webu Terénu.
Zeman v nich vede rozhovory s klienty Kontaktního centra Vlhká v Brně, spravovaného společností Podané ruce. Obsahem rozhovorů není toliko vlastní životní situace lidí bez domova nebo v jinak těžkých životních podmínkách, ale především jejich názory na témata, ke kterým většinou nemají možnost se vyjadřovat. /…/

celý text ke stažení

Nove sady 6: Hladová zeď, autorka projektu Bára Bažantová, platforma Terén, 2021 - Dveře, autorka projektu Zuzana Janečková, platforma Terén, 2021 – Jupiter, autor projektu Matyáš Zeman, podcast na webu platformy Terén, 2021

2021_2_heribanova_socialni_temata_dnesnich_dnu.pdf pdf   938 kB