Cena Ferdinanda Vaňka 2017 > Marš z Marsu! > Marš z Marsu! - ukázka

Marš z Marsu! - ukázka

Traxtor: Jakožto hlavní prezidentský poradce radím, abychom důvěru Marťanů získali zpět.
Pixar: Dobrá. Ale jak?
Traxtor: Nejdříve zjistíme, proč klesla důvěra Marťanů naší provincie vůči nám.
Pixar: Protože vyšlo najevo, že můj bratr je marsfián. Navíc jsem mu ilegálně pomohla získat nemovitosti a obrovské pozemky na Marsu.
Traxtor: To je pravda. Nuže, řešení je jednoduché: je třeba odvrátit pozornost Marťanů od této otázky.
Pixar: Dobrá, ale jak?
Traxtor: Marťané v zásadě chtějí důvěřovat své vládě, konec konců si své představitele sami zvolili. Rádi by měli své přestavitelé rádi. Aby tato sympatie nebyla ohrožena, musíme v nich rychle vyvolat nenávist vůči někomu, kdo není jako my.
Pixar: Ale vůči komu? Už nenávidí každého, kdo není jako my.  Marťany ze sousedních provincií, gastarbeitry, xixány, svobodné zexnáře, celou Marťanskou federaci… a od té doby, co sem začali létat pozemšťané, tak i je.
Traxtor: Myslím, že v pozemšťanech je ještě spousta nevyužitých možností, paní prezidentko.
Pixar: Myslíš?
Traxtor: Smozřejmě. Potřebujeme skandál, který odvede pozornost od vašich marsfiánských záležitostí. Myslím, že můžeme docílit násilných střetů mezi pozemšťany a Marťany.
Pixar: Dobrá, ale jak?
Traxtor: Mezi pozemšťany jsou nebezpečné živly. Jakmile něco provedou, rozhlásíme do médií, že takoví jsou všichni pozemšťané, a budeme vyzývat Marťany, aby se bránili. Na první linxování nebudeme muset čekat dlouho.
Pixar: Potíž je v tom, že Marťané neradi ubližují druhým.
Traxtor: To vyřešíme. Namísto pozemšťanů jim teď budeme říkat hominidé. To vzbuzuje dojem, jako by to byli nějací červi. Kdo by nechtěl zašlápnout červa?
Pixar: V pořádku. Děkuji, Traxtore, to zní dobře. Od zítřka začneš pracovat na novém mediálním plánu a na strategii kampaně.